Terapia po urazach mózgu (TBI) – Kraków

Polecamy nowoczesną terapię po urazach mózgu (TBI) osobom z Krakowa i całego regionu. Dlaczego? Przy uszkodzeniach mózgu często pojawiają się także problemy wzrokowe. Objawiają się one między innymi brakiem koordynacji funkcji wzrokowych i motorycznych, problemami z czytaniem, orientacją przestrzenną, fiksacją, dezintegracją widzenia centralnego (widzenie szczegółu) i peryferyjnego (percepcja otoczenia). Zdarza się, że tacy pacjenci żalą się, że świat wydaje się „przesunięty”, że wszystko się rusza. Taki pacjent chce czytać, a tu strona się rusza. Jego układ widzenia peryferyjnego nie jest w stanie ustalić, gdzie coś się znajduje.

Oprócz pomocy neurologa i fizjoterapeuty takie osoby potrzebują specjalnie prowadzonej terapii widzenia. Taka terapia ma na celu przywrócenie sprawności funkcji wzrokowych, a jeśli to nie jest w pełni możliwe, będzie ona dążyć do poprawy komfortu pacjenta. Na przykład, jeśli po TBI pacjent jest dotknięty nieusuwalnym widzeniem podwójnym, dąży się do tego by jak najlepiej sobie z tym radził.

Terapia po urazach mózgu (TBI) – Rabka-Zdrój

Biorąc pod uwagę, że w widzeniu bierze udział 70 – 80% mózgu, można się spodziewać, że problemy wzrokowe mogą się pojawiać przy TBI dość często. Najczęściej występują zaburzenia w ruchomości oczu, fiksacji, akomodacji, konwergencji, zaburzenia obuoczności, dwojenie, zaburzenie pola widzenia i wiele innych. Zakłócenia na tym podstawowym poziomie skutkują trudnościami z przetwarzaniem informacji wzrokowej. Profesjonalna terapia po uszkodzeniach mózgu pacjentów z Rabki­-Zdrój pomaga powrócić do codziennych obowiązków. Rehabilitacja neurooptometryczna dąży do odzyskania komfortu widzenia, na poziomie, na jaki pozwala doznany uraz. Pomoc optometrysty w usuwaniu dysfunkcji wzrokowych będących następstwem TBI jest nie do zastąpienia

Jakie są cele terapii po urazach mózgu – Żywiec?

Cele terapii po urazie mózgu – Żywiec obejmują:

  • ocenę i diagnozę – początkowym etapem terapii jest dokładna ocena funkcji wzrokowych pacjenta po urazie mózgu; to pozwala określić obszary, które wymagają rehabilitacji i zaplanować odpowiednie interwencje terapeutyczne;
  • odzyskanie, możliwego w danej sytuacji komfortu widzenia – wiele osób po TBI doświadcza licznych problemów związanych z procesem widzeniem, co może utrudniać wykonywanie codziennych czynności; nasi terapeuci mogą pracować nad odbudową i usprawnieniem funkcji wzrokowych, wykorzystując różnorodne techniki i ćwiczenia;
  • pacjent po TBI często wymaga terapii dwojenia, ruchów oczu, akomodacji, konwergencji, koordynacji wzrokowo –motorycznej, fiksacji, orientacji przestrzennej. Ważne są też różnego rodzaju ćwiczenia wpływające na poprawę percepcji.

Terapia wzrokowa po urazie mózgu jest spersonalizowana i wymaga elastyczności w dostosowywaniu strategii terapeutycznych do zmieniających się potrzeb pacjenta. Wsparcie specjalistów od rehabilitacji wzrokowej może znacząco wpłynąć na poprawę funkcji wzrokowych i ogólnej jakości życia osób doświadczających TBI. Ponadto niezwykle istotne jest używanie specjalistycznych pomocy optycznych, takich jak okulary korekcyjne, okulary pryzmatyczne, filtry, przesłonki czy soczewki kontaktowe, które są indywidualnie dostosowywane, aby wspierać funkcje wzrokowe pacjenta po TBI. Akcesoria te mogą pomóc w kompensowaniu deficytów wzrokowych.

Terapia po urazach mózgu (TBI) – Wadowice

Szukasz kompleksowej i spersonalizowanej terapii po urazach mózgu w Wadowicach? Zaledwie 25 km – w centrum Suchej Beskidzkiej prowadzimy specjalistyczny gabinet, w którym zapewniamy tą i inne terapie widzenia dla dzieci i dorosłych. Nasza specjalistyczna oferta terapeutyczna skierowana jest do osób, które doświadczyły urazów mózgu i pragną powrócić do pełnego funkcjonowania w swoim codziennym życiu.

Czym się zajmujemy?

  • przygotowujemy indywidualny plan terapeutyczny – każdy pacjent otrzymuje spersonalizowany plan terapeutyczny, uwzględniający jego indywidualne potrzeby, cele i postępy w procesie rehabilitacji;
  • kompleksową oceną i diagnozą – rozpoczynamy od dokładnej oceny funkcji wzrokowych, identyfikując obszary wymagające rehabilitacji;
  • jeśli uszkodzenie mózgu spowoduje pojawienie się dwojenia, staramy się odbudować widzenie pojedyncze stosując ćwiczenia wzrokowe i okulary pryzmatyczne, soczewki kontaktowe.
  • ćwiczeniami wzrokowymi – oferujemy specjalistyczne ćwiczenia i techniki wzrokowe, pomagające w przywracaniu i usprawnianiu funkcji wzrokowych;
  • dostosowaniem narzędzi optycznych – indywidualnie dopasowane okulary korekcyjne, okulary pryzmatyczne, filtry medyczne, soczewki kontaktowe, które wspierają funkcje wzrokowe.