Zaburzenia akomodacji oka – jak się je diagnozuje i jak leczy?

otwarte oko

Akomodacja może być przyczyną wielu dolegliwości. Można  wśród nich wymienić: bóle głowy, zamazywanie obrazów bliskich i dalekich, astenopia przy pracy z bliska, trudności z koncentracją, trudności w zapamiętywaniu czytanego tekstu. Akomodacje diagnozuje się, badając jej sprawność, amplitudę oraz jej interakcję z konwergencję. Akomodacja może być niesprawna, niestabilna, niedostateczna albo nadmierna. Może charakteryzować się zbyt małą amplitudą w stosunku do wieku pacjenta.

Akomodacja to zdolność zmiany mocy układu optycznego oka, a amplituda to największa możliwa zmiana mocy układu. Jest możliwa dzięki elastyczności soczewki wewnątrzgałkowej.

Terapia akomodacji: indywidualne podejście do leczenia

Terapia akomodacji zależy od tego, z jaką dysfunkcją mamy do czynienia.  W zależności od diagnozy możemy ją usprawniać, rozluźniać bądź stabilizować. Akomodacja jest sterowana przez nasz mózg i ćwiczenia polegają na zmianie sposobu tym sterowaniem. Najlepsze skutki możemy osiągnąć, uczestnicząc w sesji terapeutycznej w gabinecie optometryczny raz w tygodniu i wykonując w domu codziennie proste ćwiczenia przez 15 minut. Zestaw odpowiednich, zindywidualizowanych ćwiczeń pacjent otrzymuje od naszego terapeuty. Optometrysta uczy pacjenta, jak należy ćwiczyć i czuwa nad poprawnością ich wykonania. Przy dobrej współpracy i zachowywaniu zaleceń przez pacjenta, zadowalające efekty można osiągnąć po 12 tygodniach terapii.

W przypadku potrzeby specjalistycznej terapii widzenia w Krakowie warto udać się do Pracowni Optycznej  Listwan, gdzie można skorzystać z usług doświadczonych specjalistów.

Dolegliwości związane z dysfunkcją akomodacji można zmniejszyć, stosując odpowiednio dobrane okulary z soczewkami relaksacyjnymi, które rozluźniają akomodację i niejako „pracując” za nią, zmniejszają stawiane wobec niej wymagania. Przy dużych dolegliwościach i braku dyscypliny ze strony pacjenta tego typu okulary korekcyjne są koniecznością. Oprócz okularów korekcyjnych z soczewkami relaksacyjnymi stosuje się też okulary korekcyjne z soczewkami dwuogniskowymi różnych typów.